Kim jesteśmy

Jesteśmy sklepem internetowym oferującym szeroki asortyment wyrobów do zagospodarowania wody deszczowej. Adres naszej strony internetowej to: https://rainstar.pl

Dane adresowe siedziby firmy znajdują się na stronie sklepu.

Ceny towarów oraz koszty ich dostawy

1.Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki i należy je każdorazowo dodać do kosztów całego zamówienia.

3. Przesyłki standardowe (tj. takie, których gabaryty oraz waga nie przekraczają parametrów granicznych określonych przez firmy kurierskie będą wyceniane automatycznie.

4. Koszty przesyłek wielkogabarytowych będą wyceniane indywidualnie – tzw Indywidualna wycena wysyłki , a następnie  zostaną mailowo przesyłane do Klienta wraz z całym zamówieniem w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

5. Rozładunek przesyłek wielkogabarytowych leży po stronie Kupującego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen widocznych w Sklepie, wprowadzania i wycofywania produktów ze Sklepu, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czy zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych i w trakcie realizacji.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Złożenie zamówienia na stronie sklepu www.rainstar.pl wiąże się z rejestracją użytkownika i zachowaniem danych osobowych Użytkownika zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych (RODO). Dane Państwa są używane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

W chwili finalizacji zamówienia powstaje konto Użytkownika, stanowiące zbiór informacji o jego działaniach w ramach zawartej umowy zakupu towaru.

Dane te są przechowywane na naszym serwerze przez okres funkcjonowania konta użytkownika. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto, jego dane zostaną usunięte z naszego archiwum max w ciągu 1 miesiąca.

Danych nie udostępniamy żadnym 'stronom trzecim’, nikt oprócz administratora sklepu nie ma do nich wglądu. Ewentualny wgląd w dane użytkownika może mieć podmioty związane z obsługą serwera na którym znajduje się domena sklepu Rainstar.pl

Jeżeli NIE wyrazicie Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – nie będziemy z Państwem kontaktować sie w celach handlowych ani w jakichkolwiek innych celach.

Wyjątkiem jest kontakt w ramach zamówienia, przy ewentualnych zmianach dotyczących złożonego zamówienia bądź w ramach gwarancji zakupionego produktu, jeśli otrzymamy takie informacje od producenta.

Jeśli użytkownik strony sklepu pozostawi komentarz, jego treść pozostaje przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Użytkownik, który dodał komentarz w tej witrynie, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w posiadaniu sklepu, w tym całość tych dostarczonych przez użytkownika. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Ciasteczka (pliki cookies)

Stosowane przez nasz sklep pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Przechowywana za pomocą Cookies informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Więcej szczegółów nt stosowanych plików cookies oraz zasady ich działania znajduje się w zakładce 'Pliki Cookies’ na naszej stronie.

Składanie zamówień, formy płatności, gwarancja na zakupione towary

 • Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie ewentualnych Użytkowników do zawarcia umowy.
  • Użytkownik może składać zamówienie w Sklepie Internetowym RAINSTAR  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz w dni powszechne po godzinie 13:00 będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.
  • Klient kompletuje zamówienie umieszczając wybrane przez siebie Towary w wirtualnym koszyku za pomocą polecenia DO KOSZYKA,  znajdującego się obok wybieranego produktu. Po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu formy płatności i dostawy, Klient klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” wysyła do Sprzedawcy formularz zamówienia, co stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.
  • Koszyk umożliwia zarządzanie wybranymi produktami: dodawanie i odejmowanie produktów, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy, zmianę sposobu płatności i dostawy.
  • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, zakupu konkretnego towaru (-ów) i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty

 • Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru  (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony towar.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania. Koszty zwrotu produktów ponosi Kupujący.

 • Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie w sposób jednoznaczny Sklep o swojej decyzji np. wysyłając pismo na adres firmy (decyduje wówczas data stępla pocztowego), bądź E-maila na adres Sklepu (podanego na stronie sklepu)
 • Po otrzymaniu towaru – zwrotu oraz po stwierdzeniu, że nie został uszkodzony Sprzedający prześle do Kupującego dokument korygujący oraz przekaże zwrot środków zakupu na wskazany przez kupującego rachunek bankowy.
 • Zwrotom nie podlegają natomiast zamówienia indywidualne (na zamówienie) tj. towar (świadczenie) będący nie prefabrykatem, który został wyprodukowany zgodnie z życzeniem Klienta, służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb ( art. 3 ustawy o prawach konsumenta).
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej zakupionego produktu i domagać się obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru lub zażądać zwrotu pieniędzy. W/w reklamacja musi mieć formę pisemną. Należy podać imię i nazwisko, nr dowodu zakupu oraz opisać przyczynę reklamacji.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego.
  • W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta i w zależności od żądań Kupującego dokonuje obniżenia ceny, wysyła pełnowartościowy towar bądź zwraca pieniądze przelewem na podany nr konta.
  • Sklep wystawia odpowiednią korektę dokumentu sprzedaży
 • Warunkiem reklamacji uszkodzeń powstałych podczas transportu towaru jest sporządzenie w obecności kuriera/ dostawcy towaru tzw. protokołu szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych zarówno przez Klienta i kuriera.

Do określenia praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi i sprzedaży.